TX006 - Kiện Giỏ Xách Nữ Da Thật 100%- Hàng New, Like New - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654