Q008 - Kiện Quần Jean Nam Hongkong - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654