Q006 - Kiện Quần Jean Nam Dài Nhật - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654