Q005 - Kiện Quần Ống Rộng Hongkong - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654