Q004 - Kiện Quần Ống Rộng Nhật - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654