PK001 - Kiện Trang Sức Siêu Phẩm Loại 1 - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654