KID001 - Kiện Áo Sơmi - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654