HOT007 - Kiện Vest, Blazer - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654