GD001 - Kiện Giày Nữ Da Xịn Của Hàn Quốc - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654