DV016 - Kiện Đầm Jean - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654