DV011 - Kiện Đầm Voan Hongkong 3 Sọc - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654