DV010 - Kiện Đầm Voan Hàn Quốc - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654