DV003 - Kiện Đầm Voan Vintage Nhật HK18 - Tổng Kho Hàng Sida I 0966 275 654